Danas smo imali veliko zadovoljstvo da Zdravstvenom centru Aranđelovac doniramo CTG aparat. Aparat je instaliran u Dispanzeru za žene.

CTG (kardiotokografija) je dijagnostička metoda praćenja stanja fetusa, tj. njegove ugroženosti tokom trudnoće i porođaja pomoću specijalnog uređaja – CTG aparata. Kardiotokografija ili skraćeno (CTG) podrazumeva grafički prikaz aktivnosti srca ploda i aktivnosti mišića zida materice tokom trudnoće i tokom samog porođaja.