Eksploataciono pravo

Na 7 ha zemljišta obezbeđuje sirovinu za još 8 godina proizvodnje. Planirana je kupovina još 50 ha zemljišta koje će obezbediti sirovinu u narednih 50 godina.

Leave a comment

Univerzum ciglane 2022 © Sva prava zadržana.