Investicije

Do sada smo uložili 8 miliona evra u modernizaciju i razvoj. Postavljena je nova automatika i automatski transport do tunelske sušare, ubačena je nova linija slaganja robe sa robotom kao i nova linija razlaganja pečene robe takođe robotom. Investirano je u modernizaciju peći. Ugrađena je najsavremenija italijanska oprema firme Bongioannie Macchine kao i firme Capaccioli Italy.

Leave a comment

Univerzum ciglane 2022 © Sva prava zadržana.