Univerzum

01

Na 7 ha zemljišta obezbeđuje sirovinu za još 8 godina proizvodnje. Planirana je kupovina još 50 ha zemljišta koje će obezbediti sirovinu u narednih 50 godina.

02

Strateška prednost ove ciglane je blizina železničke pruge koja omogućuje ekonomičniji transport proizvoda u sve krajeve zemlje.

03

Zemljište koje se nalazi u slivu reke Kubršnice je izuzetnog sastava što doprinosi visokom kvalitetu krajnjeg proizvoda.

04

Do sada smo uložili 8 miliona evra u modernizaciju i razvoj. Postavljena je nova automatika i automatski transport do tunelske sušare, ubačena je nova linija slaganja robe sa robotom kao i nova linija razlaganja pečene…

Univerzum ciglane 2022 © Sva prava zadržana.